Změna pravidel od 1. 9. 2023!

Vážení trenéři! 📣 Po diskusích na Valné hromadě a schůzi Výkonného výboru jsme vytvořili nové verze pravidel a soutěžního řádu. 📋 Změny se nás všechny týkají, tak si je prosím pečlivě pročtěte a ujistěte se, že je máte na paměti. 😊 Děkujeme vám za vaši spolupráci a těšíme se na podzimní sezonu ! 💪

Všechny dokumenty naleznete ke stažení zde: https://ceskosehybe.cz/cesko-se-hybe-ve-skolach/

(změny jsou pro lepší přehled barevně označeny)

Komentáře