Jste škola, klub nebo samostatně podnikající osoba v oblasti tréninku dětí a mládeže?
Chcete zatraktivnit Vaše tréninky, či tělesnou výchovu, nebo dětem nabídnou novou mimoškolní aktivitu?

Pokud jste odpověděli 2x ANO, je ten správný čas dozvědět se o projektu něco více a zjistit, jak se do projektu dá jednoduše zapojit a co takový projekt obnáší ohledně administrativy a školení trenérů.

Kdo může projekt Děti na startu organizovat a pro koho je určen?

Důležité informace k orientaci v systému Dětí na startu.

ORGANIZÁTOREM MŮŽE BÝT

 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • sportovní klub
 • fitness centrum
 • podnikající osoba v oblasti tréninku dětí a mládeže

Nemůže:

 • osoba, která nemá pedagogické ani trenérské vzdělání v rozsahu minimálně 150 vyučovacích hodin

Pro jaké děti jsou Děti na startu?

 • Všechny děti ve věku od 4 do 9 let.
 • Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované.
 • Děti, které rádi sportují a dávají přednost všestrannému rozvoji - nechtějí dělat jeden konkrétní specializovaný sport.

Proč všeobecná sportovní příprava?

Zdravotní stav populace

protože fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje

Chybí všeobecná příprava

protože chybí všeobecná příprava, zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základní pohybové dovednosti

Předčasná specializace

protože předčasná specializace způsobuje, že i sportující děti mají problém správně zvládat základní cviky

Jednostranné zaměření

protože předčasná specializace = jednostranné zaměření, což omezuje možnost přechodu mezi sporty

Strach z neúspěchu

protože předčasná sportovní specializace = předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres

Vyloučení dětí z kolektivu

protože orientace na výkon rozděluje děti na “lepší a horší”, čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu

DESATERO Dětí na startu

1.Nikoho neporovnáváme
2.Při cvičení, u her nikdo nevypadává – každý se vždy vrací do hry
3.Určeno pro všechny děti: šikovné – nešikovné, tlusté - hubené, talentované - netalentované
4.Spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví
5.Vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu – normální je sportovat a hýbat se
6.Chceme zabránit předčasné specializaci dětí – rozvíjíme všestrannost
7.Správná životospráva – jednoduchou formou komunikace učíme děti správnému stravování
8.Učíme správnému držení těla, drobným pohybovým návykům
9.Komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a nářadí
10.Poradíme s výběrem sportovní aktivity – dalším případným zařazením ve sportovním oddílu

JAK PROBÍHÁ TRÉNINK

Tréninková jednotka (45 - 60 minut) je rozdělena do 3 částí. Dle délky tréninku si musíte naplánovat délku jednotlivých bloků....např. - 60 minut trénink (15 - 20 minut rozcvička, 4 x 7 minut kruhový trénink (4 x 1 minuta střídání dětí na stanovištích), 5 - 10 minut závěr hodiny, rozdání deníčků sportovce.

1. ROZCVIČKA

Na začátku hodiny mají společné zahřátí. Děti se učí orientaci v prostoru, komunikaci v kolektivu a základům sportovních her. Na hodině je doporučovaný maximální počet dětí 40 na 4 trenéry. Počet dětí volíte vždy dle možností prostoru tělocvičny a počtu trenérů přítomných na hodině.

2. KRUHOVÝ TRÉNINK

Děti se rozdělí na 4 skupiny dle celkového počtu dětí. Každá skupina dětí má svého trenéra a cvičí spolu na jednotlivých stanovištích po dobu cca 7mi minut. Po uplynulé době se skupiny střídají formou kruhového tréninku, dokud nevystřídají všechny stanoviště.

Stanoviště:

 • ATLETIKA
 • GYMNASTIKA
 • MÍČOVÉ HRY
 • KOORDINACE

3. ZAKONČENÍ HODINY

Po ukončení kruhového tréninku děti opět společně cvičí na závěr, kde se společně protahují a hrají společné hry. Poté se dětem rozdají deníčky sportovce, který každé dítě obdrží při vstupu do kurzu a nosí si ideálně na každý trénink.

Kdy a kde tréninky probíhají?

Tréninky probíhají během školního roku (září - červen). Děti by měly navštěvovat trénink 1x týdne.

Mateřská škola

Trénink může probíhat v rámci mateřské školy a to jako náplň sportovních aktivit školy.

Základní škola

Trénink může také probíhat ve škole, kde lze projekt zařadit buď do samotného vyučování, nebo jako aktivitu školní družiny, kdy děti přecházejí do školní tělocvičny.

Komerční hodiny

Pohybovou aktivitu děti na startu lze zařadit jako jiný sport do běžných komerčních tréninků. Sportovní kluby mohou své služby nabízet do škol, kde mohou aktivitu provozovat ve spolupráci s dodáním trenérů a vedení tréninku.

Kdo děti trénuje?

Děti trénuje vyškolený tým trenérů, kteří absolvovali školení cílené k projektu Děti na startu. Na základě předešlého vzdělání je trenérům udělen diplom šéftrenéra nebo asistenta, kdy šéftrenér je za asistenty odpovědný a asistenti trénují pod jeho vedením. 

 • proškolení pedagogové pro projekt Děti na startu
 • proškolení trenéři pro projekt Děti na startu
 • specializovaní trenéři z jednotlivých sportů

Dvoudenní školení v rozsahu 20ti vyučovacích hodin obsahuje 95% praxe.

Co získáte s registrací?

Trička pro děti

Jednotná trička s logem projektu pro všechny zapojené děti ve vašem středisku. Na trička doporučujeme nechat natisknout jména, pro lepší komunikaci s dětmi.

Deníček sportovce

Deníčky obdrží každé dítě stejně jako tričko. Jde o motivační notýsek s disciplínami, kam se dávají dětem razítka a zapisuje se docházka.

Podporu

Získáte podporu a poradenskou činnost pro získání dotací.

Slevu na sportovní vybavení

Získáte slevu na sportovní pomůcky a vybavení od firmy JIPAST.

Grafické podklady

Přihlášky, náborové letáky, plakáty a mnoho dalšího pro Vás připravíme a poskytneme zdarma.

Mediální podporu

Můžete navázat kontakt s naším PR oddělením. Budeme Vás propagovat na webu a našich sociálních sítích.

Jak se můžete do projektu zapojit?

Pro zapojení do projektu musíte splňovat níže uvedené podmínky.

PODMÍNKY

 • máte IČ (školy, klubu, fyzické osoby), na které lze vystavit licenční smlouvu, která Vás bude opravňovat k používání jména projektu a organizování Dětí na startu (licence je platná vždy na 1 školní rok a musí se obnovovat) 
 • máte vyškolené trenéry pro projekt Děti na startu a minimálně jeden z nich má diplom Šéftrenér - pokud ne, přejděte na informace o školení
 • máte zajištěny vhodné prostory pro trénování dětí
 • po uzavření přihlášek do kurzu nám zašlete seznam dětí, které jsou do projektu zapojeny k jejich oficiální registraci do projektu 

PROČ SE ZAPOJIT?

 • budete součástí silné základny v ČR 
 • zvýšíte prestiž vaší školy / klubu
 • budete mít možnost žádat o dotace na projekt Děti na startu ve Vaše městě a kraji (v případě spolků u NSA)
 • poskytneme Vám veškeré grafické podklady
 • pomůžeme Vám s vybavením Vašeho střediska
 • zašleme Vám trička a deníčky pro děti zdarma
 • získáte slevy na zboží od našich partnerů

Poplatky / školní rok

Licence na projek Děti na startu
500 Kč
Registrační poplatek za každého člena
100 Kč

Kdo už s námi spolupracuje?

Seznam všech aktivních klubů a škol, kteří mají svojí licenci na projekt Děti na startu.

Potřebujete poradit?

Jsme Vám k dispozici v pracovní době od 8 do 16 hodin.
Je právě mimo pracovní dobu a nechcete na svůj dotaz zapomenout?
Kontaktujte nás na email: denisa.sladkova@fisaf.cz

+420 604 360 571