Děti nebezpečně tloustnou. Pomocnou ruku nabízí projekt Děti na startu

Už před pandemií odborníci varovali před zvyšujícími se počty dětí s nadváhou a obezitou. Nyní, po době lockdownů a distanční výuky, se jejich obavy naplnily. Děti obecně viditelně přibraly, hlavně ale ztratily pravidelný režim stravování i pohybu. Pomoc jim chce nabídnout celonárodní projekt Děti na startu. 

Jak se zdá, po pandemii covidu přišla „pandemie“ obezity. Týká se nejen dospělých, ale i dětí. Alespoň to tak vypadá z postřehů lékařů, učitelů, vychovatelů a trenérů, kteří jsou zděšení z toho, jak děti za dobu, kdy nechodily do školy a často neměly pravidelný režim ve stravování ani v pohybu, ztloustly a zlenivěly. Své udělala domácí nuda v kombinaci se stresem, které děti „léčily“ nájezdy na ledničky, ujídáním sladkostí a popíjením kalorických nápojů. A co mělo podle odborníků zásadní vliv na pokles kondice u dětí a přibírání na váze, to byla absolutní absence pohybu.

Před pandemií měly děti jasně daný každodenní program a musely se hýbat. Kromě cesty do školy a zpět docházela řada z nich na sportovní kroužky, měly několikrát týdně tréninky či zápasy, nebo alespoň absolvovaly pravidelnou tělesnou výchovu v rámci školní výuky. Po škole trávily často ještě nějakou dobu venku, na hřišti, na kole, s kamarády. S tím vším byl během lockdownu konec. Ve sportovně založených rodinách se rodiče snažili najít dětem i v tak složité době aspoň nějaké sportovní vyžití, brali je na procházky do přírody nebo podnikali rodinné cyklovýlety, hlídali jejich životosprávu,

říká Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz. Zároveň však dodává, že velká skupina dětí takové štěstí neměla. Tyto děti pandemie opravdu „vykolejila“, takže ztratily chuť se hýbat, nemají motivaci ani potřebnou disciplínu. Jsou mezi nimi i děti z rodin s nižšími příjmy, kde jsou jakékoli další náklady na sportovní kroužky nemyslitelné.

Jsme přesvědčeni, že právě těmto dětem může pomoci náš projekt Děti na startu, jehož hlavním cílem je nadchnout děti pro sport a dát šanci vyzkoušet si sportování zábavnou a nesoutěživou formou všem dětem bez rozdílu – tedy i těm méně pohybově nadaným nebo s nadváhou, z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev,

upřesňuje zacílení a poslání projektu Děti na startu Jitka Literová, hlavní manažerka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, který tento projekt realizuje.

Projekt: Děti na startu

Úspěšný celonárodní projekt Děti na startu (DNS) už dokázal za 8 let svého trvání přivést ke sportu více než 29 034 dětí ve věku 4 až 9 let. Pohybová průprava probíhá jednou týdně během školního roku, a to ve školách, družinách, kroužcích, mateřských školách, sportovních klubech i fitness centrech, vždy pod vedením odborně vyškolených pedagogů, trenérů a instruktorů. Ti všichni se snaží rozvíjet u dětí základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu. Malí sportovci se tak naučí základy míčových her, atletiky, motoriky i gymnastiky. A to vše zábavnou formou, bez soutěžení a porovnávání výkonů.

A co se stane, když skončí školní rok a nastanou letní prázdniny? Děti mohou pokračovat v zábavě a pohybových dovednostech v rámci příměstských a klasických táborů, které Děti na startu pořádají a o něž je každoročně mezi rodiči velký zájem.

Tip Jany Boučkové z FISAF.cz: „Ke zdravému životnímu stylu patří kromě pravidelného pohybu i správně poskládaný jídelníček, proto děti v rámci projektu DNS nejen cvičí, ale také se učí zásadám zdravého stravování. S dětmi také společně vaříme – to už se nám podařilo v několika mateřských školách, kdy si pak děti zdravou svačinu odnesou domů, aby mohly rodičům samy hrdě popsat, jak se připravuje.“

Více informací najdete na: www.detinastartu.cz

Komentáře