Projekt Děti na startu zavítal do školy ve Štětí

Celorepublikový projekt nezávislé iniciativy Česko se hýbe – Děti na startu slaví úspěchy i v Ústeckém kraji. Projekt je určený pro děti od 4 do 9 let. Koncem září projekt zavítal i na Základní školu Ostrovní 300 ve Štětí. Zapojeny jsou také děti z přípravné třídy školy a některé děti z Mateřské školky Duha.

Tisková zpráva ze dne 25. listopadu 2016

„Vedení Ústeckého kraje se aktivně podílí na realizaci projektu, jsme vděčni zejména za pomoc náměstkyně hejtmana v oblasti školství, mládeže a sportu paní Jany Vaňhové, díky které se nám podařilo vzbudit o projekt zájem a dostat ho do naší školy,“ pochválila realizaci projektu třídní učitelka přípravné třídy.

V listopadu v rámci projektu proběhla na škole také ukázková hodina pro rodiče zapojených dětí, obohacena o výukovou lekci výživového poradce. Rodiče byli seznámeni s všeobecnou pohybovou přípravou dětí a prohloubila se tak i spolupráce rodina – škola.

„Celý projekt u nás velice dobře funguje, děti v jeho rámci cvičí každý týden dvě hodiny ve školní tělocvičně, kde se jim věnují tři trenérky,“ dodala učitelka.

 

Více o projektu na http://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/

FOTO
Projekt Děti na startu je určen pro děti předškolního a mladšího školního věku.

foto
Děti v rámci projektu cvičí každý týden dvě hodiny ve školní tělocvičně.

foto

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/projekt-deti-na-startu-zavital-do-skoly-ve-steti/d-1694252/p1=204698

Komentáře