Děti na startu

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.

Kdo jsou Děti na startu?

  • Všechny děti ve věku od 4 do 9 let.
  • Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované.
  • Více jak 120 středisek a 6 500 dětí, které se do projektu aktivně každoročně zapojují.

Průběh tréninku:

  • Společné rozcvičení všech dětí
  • Rozdělení dětí na 4 skupiny (dle počtu dětí) – forma kruhového tréninku
  • Společné ukončení hodiny

Atletika

Gymnastika

Míčové dovednosti

Motorická cvičení

Počet aktivně zapojených dětí:

2016/20176 025 dětí
2014/20152 164 dětí
2013/2014256 dětí
2012/201360 dětí

Střediska Děti na startu

Máte doma dítě ve věku 4 - 9 let a chcete vědět, zda jsou Děti na startu i ve vašem městě? Vyhledejte si nejbližší středisko ve Vašem okolí nebo jinde v ČR. 

Proč všeobecná sportovní příprava?

Zdravotní stav populace

protože fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje

Chybí všeobecná příprava

protože chybí všeobecná příprava, zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základní pohybové dovednosti

Předčasná specializace

protože předčasná specializace způsobuje, že i sportující děti mají problém správně zvládat základní cviky

Jednostranné zaměření

protože předčasná specializace = jednostranné zaměření, což omezuje možnost přechodu mezi sporty

Strach z neúspěchu

protože předčasná sportovní specializace = předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres

Vyloučení dětí z kolektivu

protože orientace na výkon rozděluje děti na “lepší a horší”, čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu

Jak otevřít nové středisko?

Jste učitel ve škole nebo trenér a máte zájem trénovat děti? Zde zjistíte, jak se do našeho projektu aktivně zapojit.

Desatero kurzu Děti na startu

1.Nikoho neporovnáváme
2.Při cvičení, u her nikdo nevypadává – každý se vždy vrací do hry
3.Určeno pro všechny děti: šikovné – nešikovné, tlusté - hubené, talentované - netalentované
4.Spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví
5.Vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu – normální je sportovat a hýbat se
6.Chceme zabránit předčasné specializaci dětí – rozvíjíme všestrannost
7.Správná životospráva – jednoduchou formou komunikace učíme děti správnému stravování
8.Učíme správnému držení těla, drobným pohybovým návykům
9.Komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a nářadí
10.Poradíme s výběrem sportovní aktivity – dalším případným zařazením ve sportovním oddílu

Školení Děti na startu

Chcete otevřít nové středisko Děti na startu, nebo se jen inspirovat, jak s dětmi správně a lépe cvičit? Toto školení je právě pro Vás!

Děti mezi sebou NEporovnáváme

  • Aby nedocházelo k snižování sebevědomí dětí a frustraci z neúspěchu a prohry, jsou v hodinách, vedle důrazu na pozitivní motivaci dítěte ze strany trenérů, záměrně potlačovány prvky vzájemného soutěžení a soupeření.
  • Tomu odpovídá i hodnocení/testování dětí, která umožňují v průběhu kurzu sledovat vliv tréninku na rozvoj schopností dítěte a následně mohou na základě odhalených pohybových předpokladů dítěte pomoci při výběru vhodné sportovní specializace.