Vrcholná soutěže letošní sezóny je za námi!

Republikového finále Česko se hýbe ve školách 2019, které proběhlo 6. – 7. 6. 2019 v Praze se zúčastnilo celkem 167 pohybových skladeb ve všech věkových kategoriích. Rozdáno bylo 60 pohárů a 800 medailí ve 22 vyhlašovaných kategoriích.

Celorepubliková soutěž pohybových skladeb Česko se hýbe ve školách je určena pro mateřským, základním a středním školám, školním klubům a dalším školním, volnočasově aktivním skupinám, které pracují s dětmi, teenagery i handicapovanými.

„Počet závodníků každým rokem roste. Postupovými koly prošlo 4 372 závodníků, to je o 716 více než v předešlém ročníku. Ve finále se následně soutěžilo 2 186 závodníků z celé České republiky. Atmosféra je vždy skvělá, a to jak na pódiu, tak v hledišti, protože výkony jsou mnohdy velmi emotivní,” sdělila Jitka Literová – hlavní manažerka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Ve 167 pohybových skladbách jsme mohli vidět děti již od Mateřských škol v kategoriích Aerobiku, Gymnastiky a Tance. Všechny kategorie byly natolik obsazené, že se pro letošní ročník upravila pravidla hodnocení a kategorie se dělily na A a B.

„Vzhledem k velkému nárůstu pohybových skladeb a náročnému vyhodnocování výsledků jsme pro letošní rok vyvinuly nový online systém pro přihlášky, soupisky a výsledky, který navazuje následně na zpracování výsledků na samotných soutěžích, kde panel rozhodčích vyměnil papíry za tablety. Zpracování výsledků je tak velmi urychleno a věříme, že nový systém je ohromným přínosem a pokrokem,“ vysvětluje Jitka Literová.

Moderátor dvou denního maratonu byl Martin Pergl, který spolu s ostatními rozhodčími roztančil závodníky a diváky.

 „Chtěla bych poděkovat za finanční podporu Magistrátu hlavního města Prahy a Dr. Oetkera, který věnoval pro všechny závodníky svoje výrobky,“ řekla Jitka Literová.

V letošním roce nás čeká ještě jedna soutěž pro závodníky Česko se hýbe ve školách. S je nazvaná jako „Pohárová soutěž“. Toto kolo proběhne pro všechny zájemce na podzim 19. října v Železném Brodě a bude se na něj přihlašovat prostřednictvím online registračního systému obdobně, jako doposud na všechna postupová kola.

Další foto…

Komentáře