Projekt Děti na startu navýšil svou členskou základnu téměř o 1 000 dětí

K dnešnímu dni je registrováno 7 153 dětí do projektu Děti na startu pro školní rok 2018/2019. V loňském školním roce bylo 6 261 dětí.

Projekt Děti na startu navýšil svou členskou základnu téměř o 1 000 dětí a registrace stále probíhá.

Zásluhou navýšení počtu dětí je také narůstající počet středisek, kde jsme se z loňského počtu 202 vyšplhali na krásný počet 229 aktivních středisek.

Komentáře