PODEPSÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO 25. 5. 2018

Již 25. 5. 2018 vstoupí v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Co Vás nyní jako střediska DNS čeká?

Níže uvedené informace se týkají sportovních klubů, školy si tyto souhlasy jistě řeší v rámci školy hromadně.

PODEPSÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO 25. 5. 2018 – jedná se o všechny zákonné zástupce dětí, které nyní u Vás navštěvují kurzy Děti na startu pro školní rok 2017/2018
Nyní je třeba udělat souhlas se zpracováním osobních údajů s každým členem ve Vašem klubu, který byste měli mít podepsaný nejpozději k termínu 25. 5. 2018, kdy GDPR vstoupí v platnost.
Tento souhlas Vám bude zaslaný emailem s podrobnými pokyny do konce tohoto týdne. Souhlas si necháváte u sebe.

PŘIHLÁŠKY NA ROK 2018/2019
Kvůli GDPR dojde i ke změně přihlášek do kurzů DNS. Nebude tak možnost využít přihlášky z letošního roku. Přihlášky opět obdržíte v emailu.

Komentáře