nformace k registračnímu systému http://fisaf.it4sport.cz/

Vážení trenéři, rodiče, závodníci,
první závod jarní sezóny 2020 je za námi, věříme, že se vám v Českých Budějovicích líbilo stejně jako nám. Z organizačních důvodů však musíme přistoupit k drobné úpravě v přihlašování na další závody. S okamžitou platností rušíme možnost samostatné tvorby faktur. Od nynějška budete moci své závodníky již pouze přihlašovat. Faktury budou vytvořeny automaticky všem závodníkům a týmům přihlášeným v době uzávěrky přihlášek. Zprávu o vytvoření faktury dostanete na e-mail uvedený v systému. Výhoda pro vás je v tom, že až do uzávěrky máte možnost soutěžící bezplatně odhlásit. Faktury vytvořené po uzávěrce jsou ale závazné a jejich úhrada je nutná. A to i v případě neúčasti závodníka/týmu z jakýchkoli důvodů. Faktury budou vytvořeny vždy na fakturační údaje č. 1. Pokud budete chtít fakturovat závodníky na více subjektů, kontaktujte pro úpravy na fakturách M. Pergla m.pergl@centrum.cz. Informace o evidovaných úhradách vám poskytne D. Sládková denisa.sladkova@fisaf.cz.

Upozorňujeme, že při neuhrazení faktury do dne závodu budeme nuceni majiteli účtu zablokovat možnost přihlašování na další závody a jeho předem vytvořené přihlášky zrušit. Odblokování proběhne po uhrazení dlužné faktury. Na přihlášky vytvořené po uzávěrce se vztahuje bod 4.4.2. Soutěžního řádu. Trenéři ČSH, ČMP, ATS mají zároveň povinnost při předem známých důvodech ohlásit neúčast svého závodníka/týmu v nadcházejícím závodu.
Kontaktní osobou pro odhlašování je M. Pergl.

Naším hlavním cílem je, abychom na soutěžích poskytli závodníkům co nejkvalitnější podmínky a vytvořili příjemné prostředí také trenérům a divákům. Děkujeme za pochopení.
Těšíme se na vás na druhém závodu letošní sezóny, který proběhne v Plzni 22. února. Uzávěrka přihlášek je 8. února.

S pozdravem
Organizační tým soutěží ČSH FISAF.cz

Komentáře