Další 2 nová střediska Dětí na startu v Jihočeském kraji.

Dnes se zaregistrovala další 2 nová střediska v Českých Budějovicích evidované pod klubem SPORT KLUB RB, z. s. vedený Romanou Beranovou.

  • MŠ DLOUHÁ,Dlouhá 35, České Budějovice, 370 11
  • MŠ FR. ONDŘÍČKA, Fr. Ondříčka 26, České Budějovice, 370 11

SPORT KLUB RB má nyní zaregistrováno celkem 10 aktivních středisek v rámci Českých Budějovic a blízkého okolí. Do projektu je zapojen od roku 2015 a každým rokem počet středisek a dětí narůstá.

S nově registrovanými středisky jsme se dostali na počet 232 pro školní rok 2018/2019 s počtem 7 403 dětí, které aktivně v projektu Děti na startu sportují.


(V roce 2017/2018 bylo registrováno 202 středisek s počtem 6 261 dětí)
Mapa pokrytí: České Budějovice a okolí

V Jihočeském kraji také skvěle fungují další střediska:

  • Děti feel-fit, z.s. (aktivní od roku 2016, 13 středisek)
  • FIGHT CLUB (aktivní od roku 2016, 3 střediska)
  • Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek (aktivní od roku 2016, 5 středisek)
  • AE MTK Jindřichův Hradec, z.s. (aktivní od roku 2017, 1 středisko)
  • SK Slovan Opařany, z.s. (aktivní od roku 2018, 1 středisko)
Komentáře