Jak postupovat

pokud chci otevřít nové středisko?

Navigace: Děti na startu / Jak postupovat

1.

VYŠKOLENÍ PŘÍSLUŠNÉHO POČTU LEKTORŮ

Pořadatelem kurzu Děti na startu může být fyzická (OSVČ) i právnická osoba, občanské sdružení, spolky, sportovní kluby/svazy, města, obce, mateřské školky, školy a další instituce, zaměřené na vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Pořadatel musí:

 • být držitelem oprávnění podnikat/poskytovat služby v oblasti tělovýchovných služeb a organizování sportovní činnosti (popřípadě další živnosti, umožňující organizaci kurzu),
 • splňovat požadavky na odpovídající vzdělání a odbornou způsobilost, tzn. získat diplom Specializace instruktor Děti na startu – vedoucí/šéftrenér kurzu.

V případě, že pořadatel kurzu nesplňuje požadavky na odpovídající vzdělání a odbornou způsobilost, tzn. není vlastníkem diplomu Specializace instruktor Děti na startu – vedoucí/šéftrenér kurzu, je nutné, aby o přidělení licence žádal společně s odpovědným zástupcem, který tuto podmínku splňuje. Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkce nebo nesplňuje-li stanovené podmínky, musí pořadatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce a změnu písemně oznámit zástupci FISAF.cz. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená pořadatelem kurzu, se kterým je pořadatel ve smluvním vztahu.

POŽADOVANÉ SLOŽENÍ TRENÉRŮ

ŠÉFTRENÉR KURZU

Má nejvyšší požadované vzdělání a odpovídá za řádnou realizaci a organizaci kurzu, trenérský tým a za dodržování metodických podmínek, stanovených FISAF.cz.

ASISTENTI TRENÉRA

Trenér nebo pomocný trenér kurzu Děti na startu, splňující podmínky pro vedení tréninkové skupiny. Pro otevření kurzu je požadován alespoň 1 asistent trenéra.

2.

VYPLNĚNÍ OHLÁŠENÍ NOVÉHO STŘEDISKA

Pokud vyplníte tento formulář, jste zařazeni do databáze středisek. Na základě této přihlášky bude probíhat kontrola, zda máte požadovaný počet trenérů. Pokud jsou všechny podmínky splněny, bude Vám zaslána licenční smlouva.

3.

PODPIS LICENČNÍ SMLOUVY

Na základě splnění předchozích kroků je Vám kanceláří FISAF.cz zaslána licenční smlouva s Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.cz. Po obdržení této smlouvy se po Vás žádá zaslání jedné podepsané kopie zpět do kanceláře FISAF.cz. Splněním tohoto kroku se stáváte oficiálním střediskem Děti na startu.

4.

JE ČAS ZAČÍT S NÁBOREM DĚTÍ

Na základě licenční smlouvy máte nárok na veškeré materiály spojené s projektem Děti na startu. Pokud potřebujete grafické podklady, jako jsou propagační materiály (plakátky, letáčky, diplomy), kontaktujte Terezu Jíchovou na tereza.jichova@fisaf.cz, která Vám tyto materiály poskytne.

Pro přihlášení dětí do kurzu jsou připraveny přihlášky, které jsou jednotné a neměnné. Na přihlášce je souhlas s registrací pod Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, díky kterému všechny děti získávají úrazové pojištění zdarma.

 • JEDNOTNÁ PŘIHLÁŠKA DO KURZU

  Do volného rámečku uveďte Vaše číslo licence a vyplňte hlavičku organizátora kurzu, který je uveden v licenční smlouvě.

 • LOGO DĚTI NA STARTU

  Toto logo je ve formátu JPG pro uveřejněné loga na vaše webové stránky nebo na Facebook a podobně. Pokud potřebujete logo v křivkách, kontaktujte Terezu Jíchovou na tereza.jichova@fisaf.cz

5.

JAK ZÍSKAT TRIČKA A DENÍČKY SPORTOVCE?

 • 1
  ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK DĚTÍ = TRIČKA
  Jako první věc, kterou by jste měli udělat je zaslat přihlášky přepsané do excelové tabulky, kterou obdržíte spolu se smlouvou na Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz k rukám Denise Sládkové, která vede evidenci středisek a dětí. Na základě těchto přihlášek, na kterých jsou uvedeny velikosti triček, Vám budou trička vyskladněny a spolu s deníčky zaslány firmou PPL. Trička jsou poskytovány dětem, které jsou do kurzu zapsány nově. V případě že dítě pokračuje, obdrží tričko na speciální žádost v případě, že z trička vyrostlo.
 • 2
  DENÍČKY SPORTOVCE
  Pro letošní školní rok budou deníčky jednotné a hromadně tištěné dopředu. Deníčky Vám budou zaslány společně s tričky pro děti na základě zaslaných přihlášek.

Trička a deníčky sportovce se zasílají společně v jedné zásilce. Proto je potřeba vše zaslat včas, aby jste dlouho nečekali. Vše je zasíláno službou PPL. Odesílání tohoto materiálu má na starost Tereza Jíchová, kterou ohledně dopravy můžete případně kontaktovat.

Součástí zásilky jsou dva předávací protokoly. Jeden protokol je třeba jako licenční smlouva opět zaslat podepsaný zpět na Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz k rukám Denisy Sládkové, nebo alespoň scan podepsaného protokolu na denisa.sladkova@fisaf.cz.

Jelikož tyto materiály máte v rámci projektu zdarma, je třeba tento protokol jako účetní doklad pro FISAF.cz.

6.

VYTVOŘENÍ FACEBOOKOVÉHO PROFILU - dobrovolné 🙂

Pro dnešní komunikaci s rodiči je osvědčený nástroj Facebook. Proto malá pravidla pro Facebookové profily Dětí na startu.

Chce-li si profil vytvořit, jediná podmínka je název profilu, který by měl být v tomto tvaru:
Děti na startu - (Váš název klubu, školy, města)

V obrázku profilu by mělo být logo Dětí na startu.

Propojení Vašeho Facebooku společně s centrální profilem Děti na startu by mělo být samozřejmostí.