Konference Děti na startu přinesla spoustu inspirace, jak vést děti k zdravějšímu životnímu stylu

Téměř 5000 dětí si za téměř 5 let existence projektu Děti na startu oblíbilo pohyb a zdravější životní styl. Po celé ČR vyrostlo 177 středisek. V roce 2016 prošlo 9 školeními 265 nových trenérů a jejich počet vzrostl na 422. A přidávají se další děti, trenéři i střediska. Konference Děti na startu, která se konala v pátek 4. listopadu v pražské Aréně Sparta, přinesla spoustu inspirace i vzájemné motivace!

Manažerky projektu Jitka Literová a Jana Boučková představily početnému obecenstvu projekt Děti na startu, zhodnotily jeho dosavadní výsledky a především přinesly se svými dalšími kolegyněmi spoustu praktických doporučení, jak zřídit a vést střediska Dětí na startu, ať už v mateřských školkách, na základních školách nebo ve sportovních klubech.

S velkým ohlasem se setkalo představení edukačních materiálů, které obdrží všechny děti a trenéři zapojení do projektu, ať už se jedná o svačinové boxy s novými recepty na zdravou svačinu, zásobník cviků pro jednotlivá stanoviště Děti na startu, deníček sportovce, tričko se jménem dítěte nebo další propagační materiály. Vrcholem dne pak rozhodně byla ukázková praktická hodina Dětí na startu.

Svalové dysbalance ohrožují zdraví dětí

Jako velmi přínosnou hodnotili účastníci konference názornou a velice praktickou přednášku PhDr. Andrey Haškové na téma svalové dysbalance u dětí, doplněnou speciální metodikou odhalování dětských dysbalancí, s níž instruktoři mohou odhalit u dětí vadné držení těla, ploché nohy atd. „Děti od čtyř let by měly mít standardní vzorce pohybu. Pokud je včas podchytíme, nedojdou do nebezpečných stadií dysbalancí, které jsou základem pro budoucí nemoci. Se svalovými dysbalancemi se nejčastěji setkáváme u dětí v mladším školním věku – dostanou se do lavic, začíná posturální náročnost, dlouhé hodiny sedí a také výšky lavic a židlí často nejsou pro všechny ideální. Řešením jsou správně, dobře a stejnoměrně posílené svaly, a ne jejich asymetrické zatěžování, jak je tomu u sportů s jednostrannou zátěží,“ poukazuje odbornice na současný nešvar s tím, že děti by nejprve měly projít všeobecnou pohybovou přípravou, jako je tomu právě u projektu Děti na startu.

Součástí bohatého doprovodného programu byla i ukázka dentistky Petry Jetelové a zubní lékařky Jany Vedralové Prevence zubního kazu u dětí a motivace k čištění zubů formou hry.

Rodiče často nevědí, jak by se děti měly správně stravovat

RNDr. Pavel Suchánek, výživový specialista ze společnosti FitBee, představil výsledky měření tělesného složení u dětí zařazených v projektu DNS. Poukázal také na výskyt nadváhy a obezity, která u dětí v současné době činí téměř 20 %.

„Rodiče často neznají vhodné složení stravy jako celku, nevědí, jak má být složen jídelníček k danému věku, kolik stravy by mělo dítě zkonzumovat, ani kolik by mělo mít aktivity. Obecně platí alespoň pět hodin týdně optimálně a pro snižování mírně navýšené hmotnosti až 8 hodin za týden. V mateřských školách mají děti 5 až 6 hodin týdně, ale krize přichází s nástupem do školy, kdy musí celé dopoledne sedět. Odpoledne sice mají kroužky, ale pohybové aktivity už není tolik,“ varuje odborník.

Měřením tělesného složení prošlo 562 dětí projektu Děti na startu ve všech regionech, v rozmezí jednoho roku bylo přeměřeno 128 a výsledky jsou více než zajímavé: Na počátku měření trpělo 68 % dětí nedostatečnou svalovou hmotou a více než 56 % nedostatečnou kostní hustotou. Po roce, kdy se trenéři Dětí na startu starali o osvětu rodičů, co se týká pohybu a zejména správné stravy dětí, odborníci zaznamenali zlepšení o 10 % ve svalové hmotě a 13 % v kostní hustotě. „Děti ovšem nabraly taky v některých případech až 16 % v podílu tělesného tuku, z čehož vyplývá, že rodiče stále neznají správné složení svačin a večeří, které jsou vhodné po cvičení. Celkově nemají odhad o kolik mohou díky aktivitě přidat jídla a přidávají více, než je vhodné.

„Naším cílem je zlepšit informovanost o správném složení stravy a také zviditelnit současný problém, který spočívá v tom, že děti nemají dostatek mléčných výrobků. Jejich nabídka je přitom velice pestrá, jsou přísunem vápníku i lehce stravitelných bílkovin,“ připomíná Pavel Suchánek. Velice přínosná proto jistě bude pro rodiče i děti jednoduchá tabulka Moje jídlo na stránkách www.fitkonto.cz, kde si mohou naplánovat zdravý jídelníček.

 Starší děti jako součást projektu

Jana Boučková, manažerka projektu Děti na startu, na závěr konference představila možnosti práce se staršími dětmi ve věku 10 až 15 let, které se nezařadí do žádného sportovního klubu, v nadstavbě projektu Děti na startu nazvané Sport-Mánie. „Naším cílem je nabídnout starším dětem sportovní program, který je osloví, aby se staly jeho nedílnou součástí. Ve spolupráci s trenérem či samy mohou vytvářet cvičební lekce, které je budou bavit. Chceme je naučit něčemu jinému, než vysedávání na lavičkách v parku nebo na autobusových zastávkách, chceme je naučit samostatně vyhledávat sportovní aktivitu jako využití volného času.“

 

Akci podpořil Magistrát hlavního města Prahy, která je evropským hlavním městem sportu 2016. Pořadatelem byl Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz.

img_2980

Komentáře